10/12/12

Biuro ds. Osób Starszych i Akademia Seniora

Główny budynek Urzędu Dzielnicy

Oficjalnie rozpoczęłam moją Asystenturę w Spinie! Po spotkaniu organizacyjnym wszystkich pracowników (w tym nowych Wolontariuszy Europejskich) stwierdzam, że ilość pracy jest zatrważająca. Od razu zostałam rzucona na głęboką wodę i będę całkowicie odpowiedzialna za Warsztaty Grundtviga, które odbędą się już w Listopadzie! Ale o tym później...

Dzisiaj był mój pierwszy dzień w Urzędzie Dzielnicy. Poznałam wszystkich pracowników Biura ds. Osób Starszych i zostałam oprowadzona po budynku Akademii Seniora (Uniwersytet Trzeciego Wieku Dzielnicy Carnide). Muszę przyznać, że zostałam bardzo mile zaskoczona organizacją i warunkami w jakich Seniorzy uczą się w Espassus 3G (oficjalna nazwa budynku; „espassus” nie jest słowem portugalskim, ale może być rozumiane jako „miejsce”, „3G” to skrót od „trzy generacje”, ponieważ Espassus 3G ma być miejscem spotkań międzypokoleniowych).

Razem z moją koordynator ustaliłyśmy, że będę pracować w Biurze ds. Osób Starszych w czwartki (chociaż czasami mogą to być również inne dni, ale o tym później). Na początku chciałabym poznać lepiej zajęcia oferowane w Akademii Seniora, oczywiście na pierwszy ogień pójdzie Angielski i teatr, potem informatyka, nauka czytania i pisania oraz gry i zajęcia wzbogacające kulturowo.

Wejście do Espassus 3G

10/3/12

Zumba w Bairro da Horta Nova

Moja Organizacja Goszcząca (Stowarzyszenie Spin) dała mi kilka dni na (re-)aklimatyzację. Pracę zacznę dopiero jutro, 4-go Października. Niemniej jednak postanowiłam uczestniczyć wczoraj w zajęciach Zumby, które prowadzi moja koleżanka z pracy, Rasa.

Rasa (pochodzi z Kurszan na Litwie) jest chodzącym wulkanem energii. Uwielbiam jej zajęcia!:) Poznałyśmy się na Wolontariacie Europejskim w Spin. Rasa, certyfikowana instruktorka Zumby, zaproponowała wtedy, że zorganizuje zajęcia dla mieszkańców osiedla Bairro da Horta Nova, gdzie znajduje się biuro Spinu. Zajęcia okazały się wielkim sukcesem i Rasa prowadzi je do dzisiaj (po Wolontariacie rozpoczęła regularną pracę dla Stowarzyszenia).

Jednym z moich obowiązków - chociaż nie ukrywam, że będę to robić z przyjemnością:) - jest pomoc przy Zumbie (wtorki i czwartki, 19-20 i 20-21). Przed zajęciami musimy przygotować salę, a po nich ją posprzątać. Poza tym oczywiście motywujemy uczestników!

Poniżej filmik nakręcony przez Urząd Dzielnicy Carnide nt. tego projektu lokalnego:

10/1/12

Cheira bem, cheira a Lisboa...

Niektórzy myślą, że to dziwne, ale ja wiem, że miejsca mają swoje charakterystyczne zapachy. I tak, ja na przykład nigdy nie mam stuprocentowej pewności, że już jestem w Lizbonie dopóki nie wyjdę z samolotu i nie zaciągnę się lizbońskim powietrzem. Aspekt wizualny wysiadania z samolotu należy pominąć, bo lotnisko, jak lotnisko, mogłoby być każdym innym lotniskiem na świecie. Ale zapach od razu potwierdza to, gdzie jestem.

A w mojej głowie zawsze pojawia się zdanie, Cheira bem, cheira a Lisboa (pl: Pachnie pięknie, pachnie Lizboną), pochodzące z repertuaru Amalii Rodrigues. Muszę szczerze przyznać, że nie jestem wielką fanką tej piosenki, ani twórczości Amalii Rodrigues generalnie, ale nic nie mogę poradzić na konsekwencję z jaką to zdanie powraca. Poza tym, czemu miałabym je zwalczać, skoro Amalia zdaje się zgadzać z moją zapachową teorią?

Asystenturę czas zacząć!

6/2/12

spotkanie asystentów

Co roku Agencja Narodowa organizuje spotkanie przyszłych Asystentów Grundtviga. Poza Asystentami w spotkaniu biorą udział pracownicy Zespołu ds. Programu Grundtvig, Zespołu Rozliczeń Finansowych FRSE i Krajowego Centrum Europass.

Spotkanie ma przede wszystkim na celu zaznajomienie Asystentów z najważniejszymi zasadami Asystentur (w tym z zasadami finansowymi) i z praktycznymi aspektami realizacji umów, przekazanie oczekiwań względem Asystentury (w tym ewentualnych oczekiwań wobec Agencji), a także poznanie doświadczeń z już zrealizowanych Asystentur. Jednym z ważniejszych celów spotkania jest również zapoznanie się przyszłych Asystentów. W ten sposób sposób będą oni mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, a także zapoczątkować ewentualną współpracę pomiędzy swoimi organizacjami goszczącymi/wysyłającymi.

W tym roku spotkanie odbędzie się 22 czerwca w siedzibie FRSE w Warszawie. Niestety, z powodu wcześniej ustalonych zobowiązań, ja nie będę w stanie wziąć w nim udziału. Mam jednak nadzieję, że uda mi się poznać przyszłych Asystentów przynajmniej wirtualnie. Bardzo ciekawią mnie ich projekty i organizacje goszczące. Stowarzyszenie Spin i Urząd Dzielnicy Carnide, w których będę odbywać Asystenturę, nie posiadają jeszcze wielkiego doświadczenia w Programie Grundtvig, więc z chęcią nawiązałyby współpracę z innymi organizacjami europejskimi wdrażającymi projekty w ramach tego programu.

5/25/12

depois da selecção - acordo financeiro

O próximo passo, depois da aprovação do projecto, é assinar o acordo financeiro entre a Agência Nacional para o Programa Aprendizagem ao Longo da Vida e o beneficiário. O procedimento na Polónia é muito fácil (a Agência Nacional Portuguesa pode ter um procedimento diferente).

Na Polónia basta entregar (ou enviar por correio) uma copia do BI e o número da conta bancária. A Agência prepara o acordo com base nos dados fornecidos e disponibiliza-o na nossa conta no sistema on-line. Os Assistentes imprimem duas copias do acordo e enviam-nas assinadas de volta à Agência. O financiamento é transferido no prazo de até 45 dias depois de o acordo ser assinado pela Agência Nacional.

Como podem ver, o procedimento em si é muito fácil. No entanto, os Assistentes polacos têm de decidir se preferem receber o financiamento em Euro ou em Złoty (moeda polaca). A Polónia não faz parte da Zona Euro, mas muitos dos Assistentes vão trabalhar nos países da Zona. Se o dinheiro for transferido em Złoty, mas gasto em Euro, uma percentagem pode ser perdida por causa do câmbio. Eu, por exemplo, vou usar a minha conta portuguesa que abri ainda durante o meu Erasmus (ano lectivo 2008/09) e usei depois também durante o meu SVE (Outubro de 2010 - Junho de 2011), mas muitos dos Assistentes decidem abrir uma conta em Euro no seu banco polaco.

5/23/12

kolejny krok po selekcji - umowa finansowa

Aby środki przeznaczone na Asystenturę mogły zostać przelane na konto Asystenta, niezbędne jest podpisanie oficjalnej umowy finansowej pomiędzy uczestnikiem a Agencją Narodową Programu "Uczenie się przez całe życie". Procedura nie mogłaby być prostsza.

Wystarczy wypełnić krótką ankietę w systemie on-line (OnLine FRSE), przez który złożony został wcześniej nasz wniosek. Podajemy w niej nasze dane osobowe i numer konta na które przelane mają zostać środki. Chociaż można podać konto złotówkowe, zaleca się raczej podanie konta w Euro, aby uniknąć ewentualnych strat na przewalutowaniu (zwłaszcza kiedy jedziemy do kraju Strefy Euro). Ja osobiście podałam numer mojego konta portugalskiego, które założyłam jeszcze podczas Erazmusa (rok akademicki 2008/09) i którego używałam również podczas mojego Wolontariatu Europejskiego (październik 2010 - czerwiec 2011). Wypełnioną ankietę należy wydrukować, załączyć do niej kopię dowodu osobistego i wysyłać pocztą do Agencji (w tym roku do dnia 1 czerwca).

Agencja, na podstawie podanych przez nas danych, przygotowuje umowę finansową i udostępnia ją nam w systemie OnLine FRSE. Po sprawdzeniu wszystkich danych należy tę umowę wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać pocztą tradycyjną do Agencji. Jeden egzemplarz, podpisany przez Agencję Narodową, zostanie nam odesłany z powrotem.

Środki zostaną przelane na podane przez nas konto w ciągu 45 dni od czasu podpisania umowy przez obie strony.

5/17/12

selection results

On May, 16th 2012, the Board of the Foundation for the Development of the Education System (Polish National Agency for the Lifelong Learning Program) made ​​its final decision regarding Grundtvig Assistantships. My project, a 10-month-long assistantship at the Spin Association and the Carnide Administrative Parish Council in Lisbon (Portugal), was approved!

One of the components of my project is to document its progress on this blog. It is going to be held mainly in Polish and Portuguese. Some information, however, is going to be available also in English.

My assistantship begins in October 2012. Until then I'll try to make you familiar with the main assumptions of this Grundtvig Action, the application process and my preparations for departure. I will also talk about my project and the entities involved in its implementation.